Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Roy Kollersen
Observatører:Roy Kollersen
Område:Fagervika (Leirfjord, Nordland)
Dato:08.10.2018
Aktivitet:Har du sett årets fugl?

Funn


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus)
Antall:8
Funntype:Individ


Art:Tjeld (Haematopus ostralegus)
Leveområde:Sjø
Funntype:Reir
Reirplassering:Hekkeplattform
Eventuelle trusler mot reir:Annet