Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Ingunn Stenberg Monsson
Observatører:Ingunn Stenberg Monsson
Område:Nydal i Furnes (Ringsaker, Hedmark)
Dato:18.07.2017
Aktivitet:Fugleobservasjoner

Om observasjonene

Kommentarer til observasjonene:Opprinnelig kom det tre par horndykkere til dammen. Som de siste årene har to par delt den, og fått unger. Denne dammen er sterkt truet av E6 utbyggingen gjennom Ringsaker.

Funn


Art:Horndykker (Podiceps auritus)
Antall:12
Merknad:Denne registreringen er litt sen, det var to par horndykkere i dammen som fikk frem hvert sitt kull. Det ene paret fikk tre, og det andre fem, levedyktige unger. Ungene er nå ca tre uker gamle.
Kjønn:Blandet
Aktivitet:Ingen spesifisert aktivitet