Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Frede Thorsheim
Observatører:Frede Thorsheim
Område:Raggsteindalen (Hol, Viken)
Dato:28.06.2014
Registrert:29.06.2014
Aktivitet:Fugleobservasjoner

Funn


Art:Gulerle (Motacilla flava)


Art:Heilo (Pluvialis apricaria)


Art:Kongeørn (Aquila chrysaetos)


Art:Steinskvett (Oenanthe oenanthe)


Art:Toppand (Aythya fuligula)