Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Anders Dahl
Observatører:Anders Dahl
Område:Røyse (Hole, Viken)
Dato:05.07.2019
Aktivitet:Fugler og fuglekasser

Funn


Art:Pilfink (Passer montanus) 
Antall egg:5 
Fenofase:Egglegging24.06.2019