Hopp til hovedinnhold

Utforming av spesialkasser

Enkelte arter har helt spesielle krav til utforming av kasssene og hekker ikke i de vanlige kassene

Her er noen eksempler på hvordan en del slike spesialkasser kan se ut. Strektegningene er laget av Rune Roalkvam, og hentet (med tillatelse) fra boka Fugler og fuglekasser av Trond Vidar Vedum, Cappelen 1996.

Fossekall

Gråfluesnapper

Linerle

Tårnfalk

Tårnseiler

Trekryper