Hopp til hovedinnhold

Fugleartene

Noen arter krever helt spesielle tilpasninger av innflygingshull og kassestørrelse, mens andre er mindre kravstore. Her er oversikt over de forskjellige artene som kan hekke i fuglekasser, gruppert etter kassetype.

Se mål og utforming for innflygingshull og kassestørrelse.

Vis: kun bilder / artsomtaler

Arter i små fuglekaser

Arter i store fuglekasser

Arter i spesialkasser