Hopp til hovedinnhold

Fugleartene

Noen arter krever helt spesielle tilpasninger av innflygingshull og kassestørrelse, mens andre er mindre kravstore. Her er oversikt over de forskjellige artene som kan hekke i fuglekasser, gruppert etter kassetype.

Se mål og utforming for innflygingshull og kassestørrelse.

Vis: kun bilder / artsomtaler

Arter i små fuglekaser

Blåmeis

Granmeis

Kjøttmeis

Lappmeis

Løvmeis

Løvmeis

Pilfink

Spettmeis hann

Spettmeis

Stær

Svarthvit fluesnapper

Svartmeis

Toppmeis

Vendehals

Arter i store fuglekasser

Haukugle

Haukugle

Kaie

Kattugle

Kvinand

Laksand

Lappfiskand

Spurveugle

Arter i spesialkasser

Fossekall

Gråfluesnapper

Gråspurv hann

Gråspurv hunn

Gråspurv

Lappugle

Linerle

Rødstjert hann

Trekryper

Trekryper

Tårnfalk

Tårnseiler