Hopp til hovedinnhold

Bygging av fuglekasser

Meiser og fluesnappere er enkle å få til å hekke i fuglekasser. Men det finnes faktisk mange andre småfugler som gjerne tar i bruk kunstige hullrom. Litt tilpasninger i utforming av innflygingshull og kassestørrelse kan gjøre at du får mange andre arter i kassen din.

Byggebeskrivelse

Fuglekasser lages enkelt av 12-15 cm brede uhøvla bord. Bruk samme bord til både vegger, tak og bunn. Den uhøvla siden bør vende inn i kassen. Tegningen nedenfor viser målene og hvordan kassa skal settes sammen. For barn på småskoletrinnet er det en fordel at bitene er kappet opp på forhånd. For å bevare kassene bør dere beise dem og legge papp på taket. Pass på at taket kan åpnes slik at kassa kan kontrolleres i løpet av hekkesesongen.

Skisse for bygging

Byggebeskrivelse

Dette trenger du

Verktøy:

 • Sag
 • Hammer (eller skrumaskin)
 • Trebor
 • Målestokk
 • Blyant
 • Knipetang

Materialer:

 • 12-15 cm brede bord
 • Spiker (eller skruer)
 • Streng til opphenging

Om du vil:

 • Beis
 • Takpakk og pappspiker

Fuglekassebyggerens lov:

 • Heng ikke opp flere kasser enn du kan vedlikeholde.
 • Fest kassene slik at de ikke skader trær eller kan falle ned.
 • Forstyrr ikke fuglene under reirbygging og egglegging.
 • Rør ikke egg og unger.
 • Rens kassene når hekkesesongen er over.

Kilde: Trond Vidar Vedum: Vi studerer fuglene. Cappelen 1996

Mål og utforming

Ved å gjøre passende tilpasninger kan du få et stort utvalg av arter til å hekke i fuglekassene dine.

Innflygingshullet

Størrelsen på innflygingshullet er avgjørende for hva slags fugl som vil flytte inn. Kjøttmeis og svarthvit fluesnapper vil ha et hull med diameter 3,2 cm. Blåmeisen vil ha diameter på 2,8 cm, mens stæren foretrekker et større hull med diameter 5 cm.

Størrelser

I områder med bebyggelse er kjøttmeis, blåmeis og svarthvit fluesnapper de vanligste leieboerne i små fuglkasser. Lager man store fuglekasser kan man få mange spennende arter til å hekke i de. Ugler og ender er de enkleste å få i kasse, men skogdue, kaie og tårnfalk er også aktuelle kandidater.

Hva passer til ulike arter?

I tabellen nedenfor finner du størrelser på de forskjellige artenes foretrukne dimensjoner av fuglekasser med “normal” utforming. For kasser til arter med spesielle krav, se utforming av spesialkasser.

Aktuelle arter Hulldiameter Innvendig bunnmål Kassehøyde Taklengde
Blåmeis og andre meiser unntatt kjøttmeis 2,8 cm 10-12 cm 25 cm 23 cm
Kjøttmeis og svarthvit fluesnapper 3,2 cm 10-12 cm 25 cm 23 cm
Gråspurv og pilfink 4 cm 10-12 cm 25 cm 23 cm
Stær, vendehals, rødstjert, spurveugle og tårnseiler 5 cm 12-14 cm 30 cm 25 cm
Perleugle og skogdue 8,5 cm 18-22 cm 42 cm 35 cm
Kattugle, haukugle, kvinand, laksand, lappfiskand og kaie 11,5 cm 25-30 cm 60 cm 40 cm

NB! Uglekasser må ha ca 10 cm flis eller tørr sand i bunnen for at eggene skal ligge bedre. Uglene bringer nemlig ikke noe inn i reiret, bortsett fra døde mus.

Noen tips

 • Kassene kan også med fordel skrus sammen. Skuer til terassebord er rimelige og lett tilgjengelige. Bor med tynt bor først dersom skruene er tykke for å unngå at bordene sprekker,
 • Sager du skrått av et par cm av hjørnene på delen som utgjør bunnen, vil kassen dreneres om vann skulle rennne inn. Det kan også bores hull i bunnen.
 • Kasser skal ikke ha sittepinner da dette gjør det enklere for skjære og andre predatorer å angripe kassene. 
 • Et lengre takutstikk reduserer også muligheten for angrep.