Kommune:Hole, Buskerud
Områdetype:innsjø‚ bebygd område/lokalmiljø‚ skog‚ myr
Opprettet:16.06.2019
Beskrivelse:
Småhusbebyggelse tett inntil skog/vann/myrområde
Område ID72295
Undersøkt av:Anders Dahl (2019)
kart
UTM 6670838 nord, 235054 øst, sone 33