Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Kongsvinger ungdomsskole
Observatører:Sebastian
Område:Kongsvinger ungdomsskole (Kongsvinger, Innlandet)
Dato:16.06.2020
Aktivitet:Fremmede arter

Funn


Art:Hagelupin (Lupinus polyphyllus)
Forekomst:Dominerende
Hvorfor er denne arten et problem her?:Den dreper andre blomster
Hvordan kan den ha kommet hit?:Den kom hit med at veivesenet plantet det i grøfta
Hvordan tror dere stedet ville vært uten denne arten?:Det vill vært andre blomster i grøfta


Art:Kanadagås (Branta canadensis)
Forekomst:Vanlig
Hvorfor er denne arten et problem her?:Vet ikke
Hvordan kan den ha kommet hit?:Vet ikke
Hvordan tror dere stedet ville vært uten denne arten?:Aner ikke


Art:Sitkagran (Picea sitchensis)


Art:Vinbergsnegl (Helix pomatia)
Hvorfor er denne arten et problem her?:Den ødeleger planter
Hvordan kan den ha kommet hit?:Vet ikke
Hvordan tror dere stedet ville vært uten denne arten?:Vet ikke