Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Sandvika videregående skole
Observatører:biologi1
Område:Skolevei (Bærum, Viken)
Dato:18.06.2018
Aktivitet:Fremmede arter

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Brunskogsnegl (Arion vulgaris)
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Fagerfredløs (Lysimachia punctata)
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Hagelupin (Lupinus polyphyllus)
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Kanadagås (Branta canadensis)
Forekomst:Vanlig


Artsdatabanken logo
Art:Kjempebjørnekjeks (Heracleum mantegazzianum)
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Legepestrot (Petasites hybridus)
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Parkslirekne (Reynoutria japonica)
Forekomst:Sjelden


Artsdatabanken logo
Art:Vinterkarse (Barbarea vulgaris)
Forekomst:Sjelden