miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Meispermen

Meispermen

Meispermen inneholder bakgrunnsstoff som er aktuelt for energidelen av Nettverk for miljølære.

Energilære (kap. 1 i MEIS grunnbok)
Nok energi, men hva med kvaliteten ?
Energiformer
Når energi skifter form skjer det endringer
Energi og effekt
Den første energilova
Energikvalitet
Den andre energilova
Energisparing
Energibruk (kap. 2 i MEIS grunnbok)
Tilgang på energi - en nødvendig forutsetning
Energisystemet vårt
Energibruk i ulike samfunn
Bruk av energi gir muligheter for valg av alternativer
Global fordeling
Miljøkonsekvenser
Energikriser
Framtidsutsikter

Klimakonsekvenser (kap. 3 i MEIS grunnbok)
Temperaturendringer
Ozonlaget i Stratosfæren
Litteraturliste

Alternative energikilder (kap. 4 i MEIS grunnbok)
Solenergi - historisk viktig energikilde
Utnytting av solenergi
Litteraturliste
Helse, trivsel og inneklima (kap. 5 i MEIS grunnbok)
Innledning og historikk
Hva er inneklima?
Hvor utsettes vi for inneklimaproblemer?
Helseaspekter ved inneklimaet
Litteraturliste
Energibruk og godt inneklima (kap. 6 i MEIS grunnbok)
Energibalanse
Energi avgitt fra bygget
Energi tilført bygningen
Tiltak for godt inneklima (kap. 7 i MEIS grunnbok)
Termisk miljø
Atmosfærisk miljø
Akustisk miljø
Strålemiljø
Hva kan skolen selv gjøre med sitt inneklima?
Myndigheter og lovverk
Litteraturliste