miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Klima og luftkvalitet > Foreta trafikktelling > Bakgrunnstoff

Aktivitet:

Foreta trafikktelling

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnstoff  Læreplanmål

Artikler

DinSide.no:
Biltetthet
Akershus har flest biler pr. 1000 innbyggere.

Harald Granrud, Statens vegvesen Region øst:
Trafikkundersøkelser i Oslo 2000 - 2002
Hvert år gjennomføres det omfattende trafikktellinger i Oslo for å kartlegge trafikkutviklingen og eventuelle endringer av trafikkmønsteret. Rapporten dokumenterer tellingene.

Norsk institutt for luftforskning:
Svevestøv langs skoleveier - Forskningskampanjen 2004
Kampanjen for 2004 handlet om kartlegging av veistøv på skoleveien. Resultatene er samlet i en rapport.

Lenker

yr.no: Klimalæring på internett
Elever og lærere! Her er Ekstremværukas guide til spill, video, aktiviterer og vitenskap om vær, klima og miljø.