miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Helse, inneklima og skolemiljø > Grønn skolegård > Bakgrunnsstoff

Grønn skolegård

Bakgrunnsstoff

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Lenker

Miljøstatus i Norge: Friluftsområder
Friluftsliv har en særstilling som fritidsaktivitet hos det norske folk. Norge er rikt på naturområder, men friluftslivet er avhengig av at områdene er tilgjengelige for befolkningen. Allemannsretten sikrer oss retten til ferdsel i skog og mark, men den hindrer ikke at det skjer endringer med arealene som gjør dem ubrukelig til friluftsliv. For å hindre annen utnyttelse av slike arealer, kan det offentlige sikre dem ved oppkjøp, og båndlegge dem, slik at de i fremtiden bare kan bli brukt til allmennhetens friluftsliv

Miljøstatus i Norge: Grønnstruktur
Grønnstrukturen i byene blir stadig mer oppsplittet og områdene blir færre og mindre. De områdene som er igjen blir mer frisert og parklignende. Grønnstrukturen kan defineres som veven av både store og små naturpregete områder i byen eller tettstedet.

Levande skule
«Levande skule» er eit landsomfattande samarbeidsprosjekt mellom Noregs landbrukshøgskule ved Institutt for plantefag og Institutt for landskapsplanlegging og Det norske hageselskap.

Barnas landskap
På Frode Svanes sider, Barnas landskap, finner du informasjon om prosjekter på skolens utemiljø.

Litteratur

Naturvernforbundet: Ville naboer, håndbok for en naturvennlig omgivelse.
1994.

Norges idrettsforbund m.fl. : Tilrettelegging for uteaktiviteter i nærmiljøet - i skole og fritid. Eksempler på løsninger.
1999, pris kr 50,-.

Trond Vidar Vedum (red.): Norsk naturhåndbok. Tiltak for et rikere dyre- og fugleliv.
Cappelen, 1993.