miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Interessekonflikter > Endringer i arealbruk

Aktivitet:

Endringer i arealbruk

Tettstedarealet i mange norske byer har blitt mer enn fordoblet de siste 40 årene samtidig som de fleste jordbruksområder har blitt nedlagt i utkantstrøk. Hvordan er situasjonen der dere bor? Har arealbruken endret seg, og i så fall hvordan tror dere at det kommer til å se ut i fremtiden? Hva er det mest attraktive utviklingsalternativet og hva må til for å oppnå dette?

Formål

Undersøke hvordan arealbruken i nærmiljøet har endret seg i de siste 50 til 100 årene, og få innsikt i konfliktene mellom jordvern og by- og tettstedvekst. Bli oppmerksom på hvilke negative miljømessige konsekvenser dette kan ha, og hva som må gjøres for å unngå disse.

Gjennomføring

Velg en del av bebyggelsen, for eksempel der skolen ligger, og kartlegg hvordan arealbruken har endret seg. Sammenlikn nåværende og historiske kart og fotografier over arealbruk, og intervju personer som har bodd i området lenge. Diskuter årsaker til forandringer og hvordan miljøet har blitt påvirket. Lag scenarier over hvordan nærmiljøet vil se ut i framtiden.

Resultater

Data for arealendringer og begrunnelser med vurdering av konsekvenser. Resultatene kan presenteres gjennom en utstilling skriftlig eller i form av tegninger, kart, fotografier og statistikk.


Valg for denne aktiviteten:

Les veiledning
Veiledningen inneholder detaljert veiledning og metodebeskrivelse til gjennomføring av aktiviteten som en del av undervisningen.

Legg inn data
Her logger deltakeren seg på for å registrere sine resultater i databasen.

Vis resultater
På resultatsidene kan alle se registrerte data for denne aktivitetene.

Bakgrunnsstoff
Artikler og lenker til bakgrunnstoff som er interessante for denne aktiviteten.

Forslag til andre aktiviteter på Miljolare.no