miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Interessekonflikter > Endringer i arealbruk > Bakgrunnsstoff

Endringer i arealbruk

Bakgrunnsstoff

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Fagstoff på Miljolare.no

Skolen kan bidra i den kommunale planprosessen
Plan- og bygningsloven gir barn og unge rett til å delta når planer skal legges. Skolen kan gjennom sin miljøundervisning legge til rette for medvirkning slik at elevenes synspunkter på utformingen av eget nærmiljø kommer fram i planleggingen.

Våtmark og myr - dei mest truga naturtypane våre
Våtmarkene omfattar ei rekkje naturtypar som har høg biologisk produksjon og stort artsmangfald. Våtmarkene hører til dei mest truga naturtypane vi har, og dei har særleg vore utsette for utbygging, utfylling og oppdyrking.

Lenker

Barn og unges rettigheter i arealplanlegging
Informasjon om barn og unges rettigheter når kommunene planlegger hva arealene i kommunen skal brukes til.

Kommuneplanens arealdel
Veileder om kommuneplanens arealdel

Miljøbyer og planlegging
Utvikling av miljøbyer. Erfaringer og anbefalinger fra Miljøbyprogrammet