miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Tabell II - Krepsdyr

Tabell II - Krepsdyr

1. Større dyr (over 5 mm) 2
Små dyr (2-5 mm), mange lever i de frie vannmassene 6
2. Beina bladformete, doble svømmebein 3
Beina på forkroppen enkle gangbein 4
3. Forkroppen dekket av et avflatet skjold. Bakkroppen ender i to haletråder (fig. 26 A) Skjoldkreps (Notostracha) 1
Uten skjold. Dyrene svømmer på ryggen. Svært mange bein (fig. 26 B) [3 arter i Norge] Tusenbeinkreps (Anostraca)
4. Rekelignende (fig. 27 A) Mysis relicta
Hummerlignende (Fig. 27 B) Ferskvannskreps (Astacus astacus)
Ikke som ovenfor 5
5. Kroppen flattrykt på rygg og buksiden. Alle beina ser like ut (fig. 27 C) Asellen (Isopoda: Asellus aquaticus)
Kroppen flatrykt på sidene. Beina har ulik utforming (fig. 27 D) Marflo (Amphipoda: Gammarus spp.)
6. Dyr med enkelt skjold på ryggsiden som dekker hode og forkropp, men ikke bakkroppen (fig. 29) Hoppekreps (Copepoda) 7
Dyr med toklaffet skjold som dekker det meste av kroppen 9
7. Antenner omtrent like lange som dyret (fig. 29 B) Calanoida
Antenner kortere 8
8. Kroppen tydelig delt i for- og bakkropp (fig 29 A) Cyclopoida
Kroppen ikke tydelig delt (fig. 29 C) Harpacticoida
9. Skjoldet dekker ikke hodet (fig. 28) Vannlopper (Cladocera)
Skjoldet dekker hodet (fig. 32) Muslingkreps (Ostracoda)

Fotnoter
1
En art i Norge - Lepidurus arcticus Pallas som er en høyfjellsform.

Oversikt | Hovedtabell | Insekter | Krepsdyr | Mikroskopiske dyr | neste (tabell iii - mikroskopiske dyr)