Miljolare.no

Rike: Soppriket (Fungi)

Soppriket (Fungi)
Opphavsrett: Siri Skoglund

Soppene er så spesielle at de systematiseres i et eget sopprike. Det finnes ca. 100 000 sopparter i verden og de varierer mye i form og størrelse – fra den encellede gjærsoppen som hever bolledeigen til de store hattsoppene ute i skogen. Av de soppene vi finner ute i skogen er det noen som er spiselige, men smak aldri på sopper du ikke er helt sikker på!

Selv om sopp kan se ut som en plante, er den mer lik oss mennesker og dyr. Den må spise organisk næring for å kunne leve og vokse. Soppen spiser ofte døde planer og dyr og er en viktig nedbryter i naturen. Soppen fordøyer maten utenfor «kroppen» til forskjell fra dyr og mennesker som fordøyer maten inni magen.

De hattsoppene vi ser ute i skogen er bare fruktlegemet til soppen. Størsteparten av soppen finner man som et stort nettverk av sopphyfer under jorden. Man tror at verdens største levende organisme er en sopp i USA hvor de underjordiske sopphyfene dekker mer enn ti kvadratkilometer! Alderen på soppen er antatt å være mellom 2000 til 8000 år gammel.

Systematikk:

RikeSoppriket (Fungi)
Rekke Algesopper (Chytridiomycota)
Orden  Potetkreftordenen (Chytridiales)
Rekke Endomycorrhizasopper (Glomeromycota)
Rekke Koplingssopper (Zygomycota)
Underrekke  Insektmuggsopper (Entomophthoromycotina)
Underrekke  Kickxellomycotina
Underrekke  Kulemuggsopper (Mucoromycotina)
Underrekke  Rovsopper (Zoopagomycotina)
Rekke Mikrosporider (Microsporidia)
Rekke Sekksporesopp (Ascomycota)
Underklasse  Euascomycetidae
Underrekke  Ekte sekksporesopper (Pezizomycotina)
Underrekke  Ekte gjærsopper (Saccharomycetina)
Klasse  Kjernesopper (Sordariomycetes)
Underrekke  Ursekksporesopper (Taphrinomycotina)
Rekke Stilksporesopper (Basidiomycota)
Underrekke  Hymeniesopper (Agaricomycotina)
Orden  Aphyllophorales
Orden  Hymenochaetales
Underrekke  Urstilksporesopper (Pucciniomycotina)
Orden  Rustsopp (Uredinales)
Underrekke  Sotsopper (Ustilaginomycotina)
Rekke Vekslingssopper (Blastocladiomycota)
Rekke Vomsopper (Neocallimastigomycota)