Miljolare.no

Art: Platanlønn (Acer pseudoplatanus)

Platanlønn (Acer pseudoplatanus)
Opphavsrett: Siri Skoglund

Kjennetegn: Platanlønn har matt grønne blader med “hårete” baksider. Fem bladfliker som har har mange tenner (spisslønn har få). Blomstringen hos platanlønn skjer etter at bladene har kommet ut og blomsterklasene henger nedover. Fruktene (“nesene”) har “helikoptervinger”, og vinkel mellom de to vingene er mindre enn 90 grader. Unge greiner mangler melkesaft.

Utbredelse: Det er plantet svært mye platanlønn i Norge, spesielt i parker og byer har det vært populært med lønnetrær som vokser raskt. Platanlønn har spredt seg svært mye i vår ville flora både i løv- og barskoger. Den er derfor nokså vanlig i lavlandet på Østlandet og i kyststrøk opp til Nordland. Ellers er den dyrket opp til Vest- Finnmark.

Engelsk navn: Sycamore

Forvekslingsarter: Spisslønn (Acer platanoides)

Fremmedartslista 2023: Svært høy risiko

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Lønnefamilien (Sapindaceae)
Slekt      Lønneslekta (Acer)
Art       Platanlønn (Acer pseudoplatanus)