Platanlønn (Acer pseudoplatanus)

Det er plantet svært mye platanlønn i Norge, spesielt i parker og byer har det vært populært med lønnetrær som vokser raskt. Platanlønn har spredt seg svært mye i vår ville flora både i løv- og...

Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie: Lønnefamilien (Sapindaceae)
Slekt: Lønneslekta (Acer)

Svartelistestatus: Svært høy risiko