Miljolare.no

Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)

Frøplanter (Spermatophyte)
Opphavsrett: Siri Skoglund

Frøplanter er en samlebetegnelse på alle planter som formerer seg ved hjelp av frø. De skiller seg derfor fra alger, moser og karsporeplanter som formerer seg ved hjelp av sporer. Et frø består av et beskyttende frøskall ytterst, og inni ligger kimen (plantefosteret) og frøhviten. Frøhviten er en liten nistepakke som kimen bruker som næring før den får røtter.

Frøplanter oppstod senere i evolusjonen enn sporeplanter og regnes som mer avansert. Den kjønnede formeringen hos frøplanter skjer ved hjelp av pollen og frø, og er ikke avhengig av vann slik som hos sporeplantene.

Til forskjell fra sporer kan frø overleve lenge før det spirer, og dette gjør at planten kan vente med å spire til det blir gunstige forhold. I tilegg har frøplanter utviklet mange avanserte metoder for å få spredd frøene sine over store avstander.

Frøplantene deles inn i to hovedgrupper; nakenfrøede og dekkfrøede.

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Klasse    Enfrøblader (Liliopsida)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Rekke   Nakenfrøete blomsterplanter (Pinophyta)
Klasse    Bartrær (Pinopsida)