Lønnefamilien omfatter rundt 150 lønnearter. Vi har bare ett viltvoksende tre i vår flora, og det er spisslønn. De andre artene er plantet og dyrket som prydtrær og har siden spredt seg både i bar...

Rike: Planteriket (Plantae)
Uekte gruppe: Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke: Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke: Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse: Tofrøblader (Magnoliidae)