Miljolare.no

Underrekke: Krepsdyr (Crustacea)

Krepsdyr (Crustacea)
Opphavsrett: Siri Skoglund

De fleste krepsdyrene er akvatiske leddyr med gjeller, ekte kjever (mandibler), 2 par antenner og 2 fasett øyne, men hos noen arter kan disse karakterene være reduserte. Blandt de 35,000 artene som er kjent, er det flere som lever i ferskvann eller på land. Omtrent 240 forskjellige ferskvanns arter er kjent i Norge.

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Leddyr (Arthropoda)
Underrekke  Krepsdyr (Crustacea)
Klasse   Bladføttinger (Branchiopoda)
Orden    Tusenbeinkreps (Anostraca)
Orden    Vannlopper (Cladocera)
Orden    Diplostraca
Orden    Damrokker (Notostaca)
Klasse   Hoppekreps (Copepoda)
Orden    Calanoida
Art    Copepoda (larve)
Orden    Cyclopoida
Orden    Harpacticodida
Klasse   Muslingkreps (Ostracoda)
Klasse   Storkreps (Malacostraca)
Orden    Tanglopper (Amphipoda)
Orden    Tifotkreps (Decapoda)
Orden    Krill (Euphausiacea)
Orden    Skrukketroll, tanglus (Isopoda)
Orden    Pungreker (Mysidacea)
Klasse   Thecostraca
Underklasse    Rankeføttinger (Cirripedia)