Pungreker (Mysidacea)

Opptil 2,5 cm lang. Lever ofte i store svermer. De er hovedsaklig marine, men noen få arter lever i ferskvann. Pungrekene ruger ut yngelen i rugepose.

Rike: Dyreriket (Animalia)
Rekke: Leddyr (Arthropoda)
Underrekke: Krepsdyr (Crustacea)
Klasse: Storkreps (Malacostraca)