Til leddyrene (Arthropoda) hører bl. a. krepsdyr, insekter og edderkoppdyr. Navnet Arthropoda betyr ledd-bein, og er nokså betegnende for de fleste artene.

Rike: Dyreriket (Animalia)