Skrukketroll, tanglus (Isopoda)

Skrukketrollene lever både på land og i vann. De som lever ved sjøen kalles gjerne tanglus. Det er vanlig å skille tanglus fra tanglopper ved at tangloppenes kropp er flattrykt fra siden, mens...

Rike: Dyreriket (Animalia)
Rekke: Leddyr (Arthropoda)
Underrekke: Krepsdyr (Crustacea)
Klasse: Storkreps (Malacostraca)