Miljolare.no

Orden: Harpacticodida

Harpacticodida
Opphavsrett: Per-Otto Johansen

Fire familier med 19 arter er mulige å finne i Norge. Utbredelsen til disse artene er derimot ikke registrert i Limnofauna Norvegica fordi denne ordenen er svært dårlig undersøkt her i landet. Harpacticoida er en orden av hoppekreps (Copepoda) på linje med calanoide og cyclopoide copepoder. Det er den mest artsrike ordenen innen Copepoda, og forekommer hovedsaklig i saltvann. En del lever imidlertid i brakkvann og ferskvann av ulike slag, og man kan også finne dem i grunnvann, fuktig mose og mellom fuktige løv. I innsjøen lever de på bunnen som detritus-spisere.

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Leddyr (Arthropoda)
Underrekke  Krepsdyr (Crustacea)
Klasse   Hoppekreps (Copepoda)
Orden    Harpacticodida