Hopp til hovedinnhold

Resultater

25.04.2004
Fet Røde Kors
Nerdrum (Lillestrøm, Akershus)
22.04.2004 Bladsprett (musøre) bjørk
11.04.2004 Blomstring hvitveis
07.04.2004 Blomstring hestehov
25.04.2004
Lister videregående skole/Avd Kvinesdal
Faret-Gullestad (Kvinesdal, Agder)
18.04.2004 Bladsprett (musøre) bjørk
15.04.2004 Bladsprett (musøre) hegg
20.04.2004 Blomstring spisslønn
18.04.2004 Blomstring bjørk
18.04.2004 Voksenstadiet sitronsommerfugl
20.04.2004 Ankomst taksvale
23.04.2004 Voksenstadiet honningbie
20.04.2004 Blomstring løvetannslekta
23.04.2004
Vinne skole
Tuntreet (Verdal, Trøndelag)
20.04.2004 Bladsprett (musøre) bjørk
22.04.2004
Orkanger barneskole
Orkanger (Orkland, Trøndelag)
17.04.2004 Bladsprett (musøre) selje
19.04.2004 Bladsprett (musøre) bjørk
11.04.2004 Blomstring selje
21.04.2004 Bladsprett (musøre) rogn
21.04.2004
Kosmo Oppvekstsenter/Avdeling skole
Lakselva (Fauske - Fuosko, Nordland)
20.04.2004 Ankomst linerle
01.04.2004 Blomstring hestehov
13.04.2004 Ankomst vipe
21.04.2004 Ankomst gråtrost
01.04.2004 Ankomst stær
14.04.2004 Ankomst kanadagås
01.04.2004 Ankomst sangsvane
21.04.2004
Tylldalen skole
Tylldalen (Tynset, Innlandet)
19.04.2004 Ankomst linerle
19.04.2004 Blomstring vårpengeurt
20.04.2004 Ankomst gråtrost
21.04.2004
Stiklestad skole
Stiklestad (Verdal, Trøndelag)
15.04.2004 Bladsprett (musøre) bjørk
16.04.2004 Ankomst linerle
08.04.2004 Blomstring selje
04.04.2004 Blomstring hvitveis
08.04.2004 Ankomst selje
08.04.2004 Ankomst selje
15.04.2004 Voksenstadiet øyenstikkere
13.04.2004 Bladsprett (musøre) oreslekta
10.04.2004 Blomstring løvetannslekta
21.04.2004
Linesøy skole
Lines (Åfjord, Trøndelag)
21.04.2004 Blomstring bekkeblom
17.04.2004 Blomstring marianøkleblom
20.04.2004 Blomstring løvetannslekta
20.04.2004
Meldal Ungdomsskole/løkken barneskole
Grindal (Rennebu, Trøndelag)
20.04.2004 Ankomst rødvingetrost
20.04.2004
Linesøy skole
Lines (Åfjord, Trøndelag)
15.04.2004 Ankomst enkeltbekkasin
14.04.2004 Bladsprett (musøre) rogn
19.04.2004
Meldal Ungdomsskole/løkken barneskole
Trollheimen (Rennebu, Trøndelag)
17.04.2004 Ankomst vipe
17.04.2004 Ankomst storspove
19.04.2004
Meldal Ungdomsskole/løkken barneskole
Grindal (Rennebu, Trøndelag)
17.04.2004 Ankomst linerle
19.04.2004
Volden skole
Volden skoles uteområde (Verdal, Trøndelag)
19.04.2004 Ankomst linerle
16.04.2004 Bladsprett (musøre) rogn
05.04.2004 Blomstring hvitveis
18.04.2004 Ankomst gråtrost
04.04.2004 Ankomst bokfink
19.04.2004
Daniel Rosenstiel
Oterhals (Aukra, Møre og Romsdal)
04.04.2004 Ankomst måltrost
19.04.2004
Morten Rødningen
Rennebuskogen (Rennebu, Trøndelag)
12.04.2004 Ankomst linerle
23.03.2004 Blomstring selje
09.04.2004 Blomstring vårpengeurt
23.03.2004 Blomstring hestehov
27.03.2004 Ankomst vipe
23.03.2004 Ankomst svarttrost
17.04.2004 Ankomst gråtrost
16.03.2004 Ankomst stær
28.03.2004 Ankomst bokfink
««første 25 081 - 25 083 av 25 083