Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:13.05.2022
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ask (Fraxinus excelsior) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)13.05.2022


Art:Enghumleblom (Geum rivale) 
Fenofase:Blomstring13.05.2022


Art:Gjøk (Cuculus canorus) 
Fenofase:Sang for første gang13.05.2022


Art:Tepperot (Potentilla erecta) 
Fenofase:Blomstring12.05.2022


Art:Tiriltunge (Lotus corniculatus) 
Fenofase:Blomstring12.05.2022