Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:11.06.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Hønsegras (Persicaria maculosa) 
Fenofase:Blomstring11.06.2018


Art:Nattfiol (Platanthera bifolia) 
Fenofase:Blomstring11.06.2018


Art:Skogsalat (Mycelis muralis) 
Fenofase:Blomstring09.06.2018


Art:Tungrasslekta (Polygonum) 
Fenofase:Blomstring09.06.2018