Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Gunvor Hustoft
Observatører:Gunvor Hustoft
Område:Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
Dato:15.05.2018
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Ask (Fraxinus excelsior) 
Fenofase:Bladsprett (musøre)15.05.2018


Art:Enghumleblom (Geum rivale) 
Fenofase:Blomstring15.05.2018


Art:Liten kålsommerfugl (Pieris rapae) 
Fenofase:Voksenstadiet07.05.2018


Art:Skogstjerne (Trientalis europaea) 
Fenofase:Blomstring14.05.2018


Art:Villeple (Malus sylvestris) 
Fenofase:Blomstring15.05.2018