miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Biologisk mangfold > Amfibium og krypdyr > Bakgrunnsstoff

Amfibium og krypdyr

Bakgrunnsstoff

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Fagstoff på Miljolare.no

Innsjøar og dammar
Innsjøar utgjer viktige leveområde for fisk og ferskvassorganismar. Forsuring og overgjødsling er dei alvorlegaste ureiningsproblema for norske innsjøar, medan gjenfylling og drenering utgjer eit stort trugsmål mot livet i dammar og tjern.

Lenker

Skandinaviske amfibier og krypdyr
Oversikt over amfibier og krypdyr representert i Skandinavia på Norsk Zoologisk Forening sine sider. Fyldige artsomtaler.

SABIMAs våtmarkssider
Informasjon om økosystemet i våtmarka, plantene og dyrene som lever der, hvilke endringer som har skjedd og fortsatt skjer i mange våtmarksområder, og hvilke trusler artene som lever der er utsatt for.