Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Sandsli videregående skole
Observatører:Jonahtan. Tina, Maria, Susanne
Område:Skranevatnet (Bergen, Vestland)
Dato:30.05.2013
Aktivitet:Planteregistreringer

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Bekkeblom (Caltha palustris)
Merknad:i sivet, men også litt lenger inne.. sol, vått
Bekreftet av:Siri Elisabet Brunstad Skoglund


Artsdatabanken logo
Art:Blåbær (Vaccinium myrtillus)
Merknad:skogen, mørkt


Artsdatabanken logo
Art:Engkarse (Cardamine pratensis)
Merknad:finnes i skyggen i skogen.. tørt.. mye av den
Bekreftet av:Siri Elisabet Brunstad Skoglund


Artsdatabanken logo
Art:Engreverumpe (Alopecurus pratensis subsp. pratensis)
Merknad:i sivet/vann..sol


Artsdatabanken logo
Art:Geitrams (Epilobium angustifolium)
Merknad:finnes i skyggen, tørt, langs veien
Bekreftet av:Siri Elisabet Brunstad Skoglund


Artsdatabanken logo
Art:Gråor (Alnus incana)
Merknad:tre, skygge, langs veien
Bekreftet av:Siri Elisabet Brunstad Skoglund


Artsdatabanken logo
Art:Hvitveis (Anemone nemorosa)
Merknad:skog, skygge


Art:Løvetannslekta (Taraxacum)
Merknad:veikanten, over alt, sol og skygge.. ugress..


Artsdatabanken logo
Art:Skogburkne (Athyrium filix-femina)
Merknad:langs veien, skygge, tørt...
Bekreftet av:Siri Elisabet Brunstad Skoglund


Artsdatabanken logo
Art:Skogfiol (Viola riviniana)
Merknad:mørkt, skygge.. skog


Art:Snelleslekta (Equisetum)
Merknad:Bilde er den ikke blitt utvokst..


Artsdatabanken logo
Art:Svartor (Alnus glutinosa)
Merknad:over veien, skygge
Bekreftet av:Siri Elisabet Brunstad Skoglund