Kommune:Bergen, Vestland
Områdetype:innsjø‚ elv/bekk‚ skolebygning‚ bebygd område/lokalmiljø‚ skog‚ fjell‚ myr‚ kulturlandskap
Landskapstype:Lite påvirket naturområde
Opprettet:23.04.2004
Område ID2617
Undersøkt av:Sandsli videregående skole (2004, 2013), Skranevatnet skole (2011-2012, 2014), Aurdalslia skole (2012), Søreide skole (2012-2014, 2018)