Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Sandsli videregående skole
Observatører:Aleksander, Randi, Håvard, Delav, Helene, Marie
Område:Skranevatnet (Bergen, Vestland)
Dato:30.05.2013
Aktivitet:Planteregistreringer

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Bekkeblom (Caltha palustris)
Bekreftet av:Siri Elisabet Brunstad Skoglund
(30.05.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Blåbær (Vaccinium myrtillus)


Artsdatabanken logo
Art:Bringebær (Rubus idaeus)


Artsdatabanken logo
Art:Bukkeblad (Menyanthes trifoliata)


Artsdatabanken logo
Art:Elvesnelle (Equisetum fluviatile)


Artsdatabanken logo
Art:Engkarse (Cardamine pratensis)


Artsdatabanken logo
Art:Engreverumpe (Alopecurus pratensis subsp. pratensis)
(30.05.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Gjøkesyre (Oxalis acetosella)


Artsdatabanken logo
Art:Gran (Picea abies)


Artsdatabanken logo
Art:Gråor (Alnus incana)


Artsdatabanken logo
Art:Hegg (Prunus padus)
Bekreftet av:Siri Elisabet Brunstad Skoglund
(30.05.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Hengeving (Phegopteris connectilis)


Artsdatabanken logo
Art:Hvitveis (Anemone nemorosa)
(30.05.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Krypsoleie (Ranunculus repens)
Bekreftet av:Siri Elisabet Brunstad Skoglund
(30.05.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Platanlønn (Acer pseudoplatanus)


Artsdatabanken logo
Art:Reverumpe (Alopecurus pratensis)


Artsdatabanken logo
Art:Rogn (Sorbus aucuparia)


Artsdatabanken logo
Art:Skogkløver (Trifolium medium)


Artsdatabanken logo
Art:Skogstjerne (Trientalis europaea)


Art:Snelleslekta (Equisetum)
(30.05.2013)


Artsdatabanken logo
Art:Svartor (Alnus glutinosa)


Artsdatabanken logo
Art:Tepperot (Potentilla erecta)

Andre bilder

(30.05.2013)
(30.05.2013)