Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Stryn vidaregåande skule
Observatører:Janne Bale
Område:Ljøbrekka (Stranda, Møre og Romsdal)
Dato:10.09.2023
Aktivitet:Planteregistreringer

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Blåklokke (Campanula rotundifolia)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Blåknapp (Succisa pratensis)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Firkantperikum (Hypericum maculatum)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Fjellkrekling (Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Fjellmarikåpe (Alchemilla alpina)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Furu (Pinus sylvestris)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Gulaks (Anthoxanthum odoratum)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Kvassbunke (Deschampsia cespitosa)
Merknad: 


Art:Moser (Bryophytes)
Merknad:Beitegråmose


Artsdatabanken logo
Art:Røsslyng (Calluna vulgaris)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Sauetelg (Dryopteris expansa)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Tepperot (Potentilla erecta)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea)
Merknad: