Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Stryn vidaregåande skule
Observatører:1 STB Katrine, Selma, Jesper og Timon
Område:Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
Dato:02.09.2022
Aktivitet:Planteregistreringer

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Gråor (Alnus incana)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Gråselje (Salix cinerea)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Lavlandsbjørk (Betula pendula var. pendula)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Osp (Populus tremula)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Parklind (Tilia ×vulgaris)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Rognasal (Sorbus hybrida)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Skoghegg (Prunus padus subsp. padus)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Skogrogn (Sorbus aucuparia subsp. aucuparia)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Sommereik (Quercus robur)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Spisslønn (Acer platanoides)
Merknad: 


Artsdatabanken logo
Art:Svartor (Alnus glutinosa)
Merknad: