Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Nordstrand skole
Observatører:Mina Frøise Schilling
Område:Nordstrand bad (Oslo)
Dato:04.06.2015
Registrert:12.06.2015
Aktivitet:Planteregistreringer

Om observasjonene

Andre kommentarer:Ser ikke helt bildene så vet ikke om det er riktig plassert

Funn


Art:Eik (Quercus sp.)


Artsdatabanken logo
Art:Hegg (Prunus padus)


Art:Lønneslekta (Acer)


Artsdatabanken logo
Art:Osp (Populus tremula)


Art:Roseslekta (Rosa)