Hopp til hovedinnhold

Resultater

Planteregistreringer
04.06.2015
Nordstrand skole
Nordstrand bad (Oslo)
Lønneslekta (Acer)
Hul-lerkespore (Corydalis cava)
Planteregistreringer
02.06.2015
Nordstrand skole
Nordstrand bad (Oslo)
Lønneslekta (Acer)
Porsfamilien (Myricaceae)
Osp (Populus tremula)
Eik (Quercus sp.)
Planteregistreringer
04.06.2015
Nordstrand skole
Nordstrand bad (Oslo)
Lønneslekta (Acer)
Eik (Quercus)
Rødhyll (Sambucus racemosa)
Planteregistreringer
04.06.2015
Nordstrand skole
Nordstrand bad (Oslo)
Gullbladslekta (Iva)
Timotei (Phleum pratense)
Asalslekta (Sorbus)
Planteregistreringer
04.06.2015
Nordstrand skole
Nordstrand bad (Oslo)
Lønneslekta (Acer)
Osp (Populus tremula)
Hegg (Prunus padus)
Eik (Quercus sp.)
Roseslekta (Rosa)
Planteregistreringer
04.06.2015
Nordstrand skole
Nordstrand bad (Oslo)
Lønneslekta (Acer)
Sommereik (Quercus robur)
Rødhyll (Sambucus racemosa)
Planteregistreringer
12.06.2015
Nordstrand skole
Nordstrand bad (Oslo)
Eik (Quercus sp.)
Planteregistreringer
12.06.2015
Nordstrand skole
Nordstrand bad (Oslo)
Lønneslekta (Acer)
Planteregistreringer
04.06.2015
Nordstrand skole
Nordstrand bad (Oslo)
Asklønn (Acer negundo)
Solblom (Arnica montana)
Eik (Quercus sp.)
Planteregistreringer
12.06.2015
Nordstrand skole
Nordstrand bad (Oslo)
Gjerdevikke (Vicia sepium)
Planteregistreringer
04.06.2015
Nordstrand skole
Nordstrand bad (Oslo)
Lønneslekta (Acer)
Berberis (Berberis vulgaris)
Teiebær (Rubus saxatilis)
Planteregistreringer
04.06.2015
Nordstrand skole
Nordstrand bad (Oslo)
Hassel (Corylus avellana)
Planteregistreringer
04.06.2015
Nordstrand skole
Nordstrand bad (Oslo)
Berberis (Berberis vulgaris)
Teiebær (Rubus saxatilis)
Planteregistreringer
04.06.2015
Nordstrand skole
Nordstrand bad (Oslo)
Lønneslekta (Acer)
Planteregistreringer
12.06.2015
Nordstrand skole
Nordstrand bad (Oslo)
Alm (Ulmus glabra)
1 - 15 av 49 siste»»