Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Søreide skole
Observatører:Lea Schei Ramstad, Nora Angell, Maja Holm Andersen
Område:Søreide (Bergen, Vestland)
Dato:12.09.2014
Aktivitet:Planteregistreringer

Funn


Artsdatabanken logo
Art:Bakkesoleie (Ranunculus acris)


Artsdatabanken logo
Art:Grasstjerneblom (Stellaria gramínea)


Artsdatabanken logo
Art:Hundekjeks (Anthriscus sylvestris)


Artsdatabanken logo
Art:Prestekrage (Leucanthemum vulgare)