Kommune:Bergen, Vestland
Områdetype:kyst‚ skolebygning‚ bebygd område/lokalmiljø‚ kulturlandskap
Opprettet:25.09.2006
Beskrivelse:
Gammelt landbruksområde, nå utbygget i stor målestokk. Ligger ved kysten, med mye småtrær langs kyststripen. Også mye småskog og utmarksområder i nærheten av skolen vi holder til på.
Område ID8961
Undersøkt av:Søreide skole (2006, 2010, 2013-2015)