miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Biologisk mangfold > Planteregistreringer > Veiledning

Planteregistreringer

Veiledning

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Formål

 • Bli kjent med den lokale floraen og dens leveområde
 • Bidra til kartlegging av biologisk mangfold i kommunen

Aktuelle samarbeidspartnere

Norsk botanisk forening, miljøvernleder i kommunen

Utstyr

 • Notatbok
 • Flora
 • Håndlupe kan også være nyttig
 • Kamera

Bakgrunn

I de fleste aktivitetene i Nettverk for miljølære som involverer registrering av dyr er det gitt spesifikke metodiske rammer for registreringen. Denne aktiviteten er tatt med for å tilby en mulighet til å registrere observasjoner av planter som gjøres uten at noen spesiell metode har vært brukt. Ekskursjoner ut i naturen er en typisk anledning der en slik aktivitet er nyttig. Hvis man er observant, kan man registrere et uttall av planter selv på en relativt kort tur.

Gjennomføring

Notatboken er et viktig redskap. Bruk floraen til å bestemme plantene til art og notér ned de ulike artene dere finner sammen med informasjon om funnstedet. Man får gjerne mer ut av en slik tur hvis en allierer seg med personer som har kunnskap om planter, deres krav til voksested og deres ulike særtrekk når det gjelder reproduksjon og spredning. Det finnes mange kunnskapsrike botanikere i landet som kan bidra til at en slik utflukt blir en interessant og faglig spennende ekskursjon.

Det er veldig flott om dere tar bilder av planter som dere kommer over og legger inn bildene i databasen når dere registrerer observasjonene.


Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.

Registrér planter i tabellen under.


Observerte arter
Art Antall Voksested
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Kommentarer
 


Kategorier av voksested:

 • Løvskog
 • Barskog
 • Blandingsskog
 • Hei
 • Eng
 • Hage/park
 • Jordbruksområde
 • Tettbebyggelse
 • Myr
 • Innsjø
 • Elv/bekk
 • Sjø
 • Strandsone
 • Veikant
 • Fjell
 • Kratt
 • Annet

Vis bare skjema