miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Biologisk mangfold > Planteregistreringer > Bakgrunnsstoff

Planteregistreringer

Bakgrunnsstoff

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Fagstoff på Miljolare.no

Byens planteliv
Byer og tettsteder har ofte bare rester av naturlig vegetasjon. I bysentrum er mesteparten av trær og busker plantet. Noen planter greier å tilpasse seg byens betingelser og etablerer seg i sprekker i asfalten og ubebygde, åpne områder. Planter med god spredningsevne og evne til å tilpasse seg ferdsel og andre forstyrrelser vil greie seg best. Et annet karakteristisk trekk ved bymessige områder er det store innslaget av innførte arter.

Naturens mangfold er jordas rikdom
Naturens mangfold er nesten uten grenser. Fra encellede vesener til hvaler på flere hundre tonn. Her finnes fugler og fisker i alle fasonger. Duftende, fargerike blomster, summende, stikkende insekter og en hærskare av bakterier, sopp og mikroorganismer.

Planter i fjøra
Nesten alle algar veks i akvatisk miljø. I sjøen er dette den dominerande planteveksten. Det viktigaste skilnaden mellom alger og høgareståande planter er at algane ikkje er oppbygde i rot, stengel og blad.

Planter i og ved ferskvatn
Sump- og vassvegetasjonen er ein viktig del av det biologiske mangfaldet i innsjøar og elvar og tener som tilhaldsstad og skjul for smådyr og fiskeyngel. Vassplantene er også mat for fleire vassfuglartar, og fleire fuglar byggjer reir inne i sumpvegetasjonen.

Systematisk artstre
Artstreet med systematisk plassering, artsbeskrivelser og bilder.

Lenker

Norsk Botanisk Forening
Norsk Botanisk forening er foreningen for planteinteresserte i Norge. Den samler både fagutdannete botanikere, sjøllærte barfotbotanikere og andre med interesse for norsk flora.

Den virtualla floran
Søkbar internettflora som dekker skandinaviske planter. Den er på svensk, men har også norske plantenavn.

Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold
Håndboka beskriver 57 naturtyper som er antatt å være spesielt viktig i biologisk mangfold-sammenheng.

Litteratur

Lid: Norsk Flora.
Det norske samlaget, 1994.

Berg: Floraen i farger.
Aschehoug & Co, 1970.