Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Friluftsrådet Sør
Observatører:Flosta skole og Friluftsrådet Sør
Område:Agderkysten (Arendal, Agder)
Dato:20.03.2013
Aktivitet:Livet i fjæra
Prosjekt/kampanje:Hav og kyst - Konferanse i Arendal

Målinger

Sjøtemperatur:6ºC

Funn


Art:Blåskjell (Mytilus edulis)
Merknad:Blåskjellet på bildet er dødt, men vi fant også levende
Levende?:Ja
Funnsted:I fjøra


Art:Eremittkreps (Paguridae)
Levende?:Ja
Funnsted:I fjøra


Art:Flatøsters (Ostrea edulis)
Merknad:Sterkt truet art
Levende?:Nei
Funnsted:Under vann


Art:Hai og skater (Chondrichtyes Hai og skater samlegruppe)
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Kamskjell (Pecten maximus)
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Kongsnegl (Buccinum undatum)
Merknad:På bildet ser du også egg fra kongsnegl
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Kuskjell (Arctica islandica)
Levende?:Nei
Funnsted:I fjøra


Art:Leddsnegler (Polyplacophora)
Merknad:Skallusen sitter på en østers på bildet her
Levende?:Ja
Funnsted:I fjøra


Art:Posthornmark (Spirorbis sp.)
Merknad:Sitter på et blåskjell på bildet het
Levende?:Nei
Funnsted:I fjøra


Art:Pyntekrabber (Hyas)
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Sjøpølser (Holothuroidea)
Merknad:Flere sjøpølser sitter inne i muslingen
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Slangestjerner (Ophiuroidea)
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Stillehavsøsters (Crassostrea gigas)
Levende?:Nei
Funnsted:Under vann


Art:Storstrandsnegl (Littorina littorea)
Levende?:Ja
Funnsted:I fjøra


Art:Strandkrabbe (Carcinus maenas)
Levende?:Ja
Funnsted:I fjøra


Art:Taskekrabbe (Cancer pagurus)
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Vanlig korstroll (Asterias rubens)
Merknad:Skal ha 5 armer, men vårt eksemplar hadde mistet 2 av sine
Levende?:Ja
Funnsted:I fjøra