Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Oslo katedralskole
Observatører:Runa, Jenny, Juan og Dong
Område:Drøbak (Frogn, Akershus)
Dato:22.04.2014
Registrert:29.04.2014
Aktivitet:Livet i fjæra

Om observasjonene

Kommentarer:Hard bunn 10-30 m
Myk bunn 100 m

Funn


Art:Andre sjømus (Samlegruppe)
Merknad:Myk bunn, lyresjømus
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Eremittkreps (Paguridae)
Merknad:Hard bunn
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Kongsnegl (Buccinum undatum)
Merknad:Hard bunn
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Mangebørstemark (Polychaeta)
Merknad:Myk bunn, hediste diversicolor
Levende?:Nei
Funnsted:Under vann


Art:Mangebørstemark (Polychaeta)
Merknad:Myk bunn, depidonitus clava
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Muslingkreps (Ostracoda)
Merknad:Dyreplanktontrekk
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Reker (Crangonidae)
Merknad:Myk bunn, dypvannsreke
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Merknad:Hard bunn, praktkråkebolle
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Sjøpiggsvin (Echinoidea)
Merknad:Hard bunn, drøbakkråkebolle
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Sjøpølser (Holothuroidea)
Merknad:Myk bunn, rødpølse
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Slangestjerner (Ophiuroidea)
Merknad:Hard bunn, kameleonslangestjerne
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Slangestjerner (Ophiuroidea)
Merknad:Hard bunn, svartstjerne
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Slimål (Myxine glutinosa)
Merknad:Myk bunn, stillehavsslimål
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Chaetoceros
Merknad:Planteplanktontrekk
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Copepoda (larve)
Merknad:Dyeplanktontrekk
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Skeletonema
Merknad:Planteplanktontrekk
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann


Art:Thalassiosira
Merknad:Planteplanktontrekk
Levende?:Ja
Funnsted:Under vann