Miljolare.no

Skjema for ekstremværhendelser

Utskriftsvennlig utgave

Registrering av ekstremvær og andre hendelser i nærmiljøet

Ekstremværet startet 
Ekstremværet sluttet 

Hva skjedde?

 
Ekstrem nedbør
 
Flom
 
Jordskred
 
Steinskred
 
Steinsprang
 
Snøskred
 
Ekstrem vind
 
Ekstreme bølger
 
Stormflo
 
Nedbørsmangel/tørke
 
Skog-/gressbrann
 
Vulkanutbrudd
 
Jordskjelv

Fakta om hendelsen (oppgi kilder)

 

Hvilke konsekvenser fikk hendelsen? Hvordan ble den håndtert? (Oppgi kilder.)

 

Her kan du fortelle om hvordan du opplevde hendelsen