Hopp til hovedinnhold

Resultater

Rapportør:Jørpeland ungdomsskole
Observatører:10a nynorsk
Område:Skolegården (Strand, Rogaland)
Tre:Mellom E og C-bygget
Dato:01.09.2016
Registrert:15.09.2016
Aktivitet:Snegler
Prosjekt/kampanje:Biomangfolddagen 2012: Snegler

Funn


Art:Brunskogsnegl (Arion vulgaris)
Antall:25
Leveområde:Kulturlandskap


Art:Hagesnegl (Cepaea hortensis)
Antall:11
Leveområde:Kulturlandskap


Art:Krattsnegl (Arianta arbustorum)
Antall:3
Leveområde:Kulturlandskap


Art:Snegler (Gastropoda)
Antall:5
Merknad:Den eine sniglen var oppi ein annan!
Leveområde:Kulturlandskap