Hopp til hovedinnhold

Feltarbeid

Hvor og når finner man snegler?

Man kan finne snegler året rundt, men de beste forholdene finner man når det er mildt og fuktig. Snegler unngår direkte sollys og tørt vær, og det er en av årsakene til at de fleste artene har sin mest aktive periode om natten.

Snegler kryper overalt, men om man skal finne mange arter bør man ta en ekstra titt under steiner og treplanker. Der sitter ofte snegler på dagtid, for å ikke bli opphetet eller uttørket. Let også under bark på gamle eller døde trær, eller riv opp en neve med mose som du rister over en plastbakke, et fat eller et hvitt papir.

Gjennomføring - steg for steg

  1. Gå ut i nærmiljøet og let etter snegler. Legg de i bokser med litt salat og luftehull for å studere de nærmere senere, eller studer de med en gang i sitt naturlig miljø.
  2. Ta bilder av alle de forskjellige typene du finner. Ta gjerne et bilde av både under- og overside. Ta også bilder fra siden med åndehullet av nakensneglene.
  3. Prøv å artsbestemme sneglene.
  4. Registrer arter og bilder i databasen etter at du har logget deg inn. (Om dere ikke er sikker på hvilken art dere har tatt bilde av, velger dere "snegler" i registreringsskjemaet. husk å koble bilde også til slike funn.

Fotograferingstips

Når man skal artsbestemme snegler er det viktig å ta bilder av dem. Under kampanjen er det bare funn med bilder som blir kvalitetssikret. Hos mange arter er kjennetegnene på undersiden (enten sneglehuset eller sålen), så ta gjerne et bilde av sneglen fra siden, ovenfra og et som viser undersiden. Bruk en gjenstand (en femtiøring eller en linjal) for å vise størrelsen på sneglen.

Snegleregistrering

Etter at bilder er tatt og forsøk på artsbestemming er gjort er det tid for å registrere hva man har funnet. Velg "Registrer data" i menyen til venstre. Husk å laste opp bilder.

Portable Document FormatSnegleplakat (PDF - 4 MB)