Hopp til hovedinnhold

Landlevende snegler

De fleste snegler er nyttige ved at de som meitemark spiser planterester og annet organisk materiale. Sneglene tar grovnedbrytingen og mikroorganismene tar deretter sin del. I rike løvskoger står sneglene for 40% av grovnedbrytingen, mens meitemark står for 60%. Bare noen få arter er kjent som skadedyr i hager og landbruk.

Sneglens ytre bygning

Litt kjennskap til sneglenes ytre bygning er godt å ha med seg videre når en skal prøve å artsbestemme snegler. I artenes faktaark nevnes ofte begrepene som blir illustrert på figuren over nakensneglen.

anatomi

Næring

Snegler spiser med en såkalt raspetunge (radula). Med denne “rasper” de i seg maten. De fleste artene lever av plantemateriale, enten dødt eller levende. Maten kan være alt fra planter, mose, lav, og bær til sopp og døde dyr.

Hvordan formerer sneglene seg?

Snegler er såkalte hermafroditter (tvekjønnet). Det trengs ofte to snegler for at de skal kunne forplante seg, men flere arter kan være selvbefruktende. Ved selvbefruktning er antall egg færre enn ved kryssbefruktning.

Hvor lenge lever snegler?

Noen snegler kan leve mange år, men det er vanlig at de lever kun ett år. Den arten vi kjenner som lever lengst av de norske er krattsneglen. I fjellet er det påvist at de kan bli opp til sju år gamle. I lavlandet blir den bare fire år. Nakensneglene våre blir bare 1-2 år gamle, avhengig av tidspunktet for eggleggingen og sommertemperaturen. Som regel dør disse ettårige sneglene etter egglegging om høsten.