Hopp til hovedinnhold

Fremmede arter

Brunskogsnegl

Brunskogsnegl Foto: Frode Falkenberg.

Av og til tar mennesker med seg planter og dyr hjem til Norge fra andre deler av verden. Dette kan være planlagt eller ufrivillig. Det kan være en fin plante noen ønsker å ha i hagen sin eller et insekt som har rotet seg ned i en koffert uten at eieren vet om det. Slik arter kalles «fremmede arter». Noen av de fremmede artene kan overleve og spre seg i Norge, og også ødelegge for våre norske arter og endre naturen vår på en måte vi ikke ønsker. Slike arter er blitt satt opp på en liste som kalles Svartelista.

I norsk natur er det registrert hundre forskjellige sneglearter, og flere av disse har blitt innført av oss mennesker. Man regner med at ca. 30 arter er innført til Norge, men flere av disse innførslene stammer fra langt tilbake i tid. En av disse har fått mye oppmerksomhet, nemlig brunskogsneglen (iberiaskogsneglen, brunsneglen, mordersneglen etc.). Den ble først påvist i Norge på slutten av 1980-tallet, og har spredt seg til store deler av landet bortsett fra helt i nord og indre Østlandet. Brunskogsneglen kan være meget tallrik der den finnes, og skaper store frustrasjoner for bønder og hageentusiaster.