miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Aktiviteter > Avfall og gjenvinning > Farlig avfall på skolen > Bakgrunnsstoff

Farlig avfall på skolen

Bakgrunnsstoff

Valg for denne aktiviteten:

 Hovedside  Les veiledning  Legg inn data  Vis resultater

 Bakgrunnsstoff  Læreplanmål

Fagstoff på Miljolare.no

Youth Xchange
Heftet "YouthXchange - Veiledning mot en bærekraftig livsstil" bygger på den engelske hovedutgaven fra FNs miljøprogram (UNEP) og FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur (UNESCO). YouthXchange inngår i FNs utdanningstiår for undervisning for bærekraftig 2005 - 2014.

Artikler

Grønn Hverdag :
Elektrisk og elektronisk avfall er også farlig avfall
Så og si alle elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) inneholder stoffer som kan skade miljø og helse, derfor regnes det som farlig avfall. Mange av produktene har kort levetid. Derfor oppstår det stadig mer elektrisk og elektronisk avfall.

Grønn Hverdag :
Om kildesortering
Gjennomsnittsnordmannen kaster 407 kg søppel hvert eneste år. Før havnet nesten alt på fyllinga, men de siste årene er vi blitt stadig flinkere til å sortere avfallet slik at det kan brukes på nytt

NRK:
Farlig avfall på avveie
Vi kvitter oss med 800 000 tonn farlig avfall i Norge hvert år. Mye av dette havner på avveie. Fylkesmennene jakter nå på det farlig avfallet

Lenker

Miljøstatus: Farlig avfall
Det oppstod ca. 794.000 tonn farlig avfall i Norge i 2003. Ca. 100.000 tonn ble ikke behandlet i samsvar med regelverket. Fra 2003 er impregnert trevirke klassifisert som farlig avfall. Impregnert trevirke utgjør ca. halvparten av de 100.000 tonn farlig avfall som kan være håndtert ulovlig i 2003.

Miljøstatus: Kjemikalier
For de fleste av de kjente farligste kjemikaliene har det skjedd vesentlige reduksjoner i utslippene. Det avdekkes imidlertid stadig nye problemer. Først og fremst ser vi en generell økning i bruk av kjemikalier og kjemikalier brukes i stadig nye type produkter.

NORSAS om farlig avfall
NORSAS er det norske kompetansesenteret for avfall og gjenvinning. Her finnes sprøsmål og svar om farlig avfall.

Miljøstatus: Faresymboler og farebetegnelser
Faremerkede produkter må behandles med respekt. Merkingen skal sikre at brukeren kan ta nødvendige forholdsregler for å ivareta egen og andres sikkerhet når slike produkter oppbevares, brukes eller kastes.

SSB: Statistikk om farlig avfall
Det ble mottatt 1,1 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling i 2008, en vekst på 3,5 prosent fra 2006. Siden 1999 er mengden imidlertid mer enn doblet. Økt innsamling og bedre rapportering er antakelig hovedårsaken til oppgangen.